Velkommen til Gui Sportsklubb - Klubben som er hjertet i Heggedal og Vollen

Medlemskontingent for 2022 er vedtatt som følger:
Medlem
kr 300,-
Ungdomsmedlem
kr 250,-
Familie
  • Hovedmedlem
  • Tilhørende familiemedlem

Kr 300,-
Kr 100,-

Når du trykker på registrer deg, så blir du rutet videre til Min Idrett, hvis du ikke har en profil på Min Idrett fra før, blir du nødt til å lage en ny. Søk så opp Gui Sportsklubb og meld deg inn. Vi ønsker deg hjertelig velkommen! 

Registrer deg