Gui Sportsklubb anlegg

Gui Sportsklubb har tilgang til flotte, moderne anlegg som innbyr til både spesialisert og allsidig aktivitet til glede for våre medlemmer, naboklubber og innbyggere i våre to bygder. 


Gjellum (Heggedal)

Sentralt i Heggedal ligger Gjellum idrettsplass og grendehus. Både idrettsplassen og grendehuset driftes av Gui Sportsklubb. Huset rommer klubbhus, møterom, kontor, kiosk og garderober. Grendehuset leies også ut som selskapslokale, se "Gjellum". Idrettsplassen på Gjellum er oppgradert med to nye kunstgressbaner og friidrettsanlegg. Banene skal driftes sommer som vinter.


Arnestad (Vollen)

Sentralt i Vollen, i tilknytning til skolene, ligger Arnestad stadion. Her har vi to nye kunstgressbaner, sandvolleyball og klubbhus i tilknytning til et allerede mangfoldig aktivitetstilbud med Tuftepark, ballbinger og et stort friluftsområde i tilknytning til skolene. Banene driftes sommer som vinter. Klubbhuset og 


Lys på banene

Gjellum: Lys på banen settes på ved å sende følgende tekstmelding til 404 35 930: 0177 O1:7200. O2ON Forklaring til koden: 0(null)177 O(bokstav)1:7200(7200 = antall sekunder som lyset skal stå på). O(bokstav)2O(bokstav)N

Arnestad: Send tekstmelding til mobilnummer 404 33 501: 2936 O1:28800. O1ON.  

Vollenhallen

Gui SK har driftsansvaret for Vollenhallen, og her har vi et flott anlegge for innendørsaktivitet. Videre har vi et rom for kantine/kiosk samt garderober og styrkerom. Hallen leies ut til arrangementer, via daglig leder i klubben.   


Blåfjellhytta
Hytta ligger vakkert til i Øvre Hallenåsen i Røyken kommune. Den eies og drives av Gui SK, og er åpen alle søndager 12:00 - 16:00 i perioden september til juni. Det er en populær utleiehytte og benyttes til alt fra barnedåper til skoleovernatting. Blåfjellhytta kontaktes via booking (at) blaafjellhytta.no. Se også "Blåfjellhytta".

Klubbhus Arnestad

Klubbhuset på Arnestad leies ut til ulike møter og arrangementer, via daglig leder i klubben. 


Andre anlegg klubben benytter
  • Heggedalshallen - midt i sentrum
  • Sandvolleyballbane - en i Kloppedalen ved Gjellumvannet, en ved Heggdalshallen/Hovedgården ungdomskole og en ved Arnestad
  • Kunstgressbane på Heggedal Skole
  • Flerbrukshall - på Heggedal skole