Velkommen til ny daglig leder!

Postet av Gui Sportsklubb den 11. Des 2016

Heggedal idrettslag er veldig fornøyd med å kunne avsløre at vi har fått på plass en ny daglig leder. Etter en søke- og intervjurunde med veldige gode kandidater falt valget på Heidi Merethe Johansen. Formell oppstart blir 1. februar, men Heidi vil allerede nå starte opp med å sette seg inn i arbeidsoppgaver og delta på møter for å sørge for at hun er veldig klar til den 1. februar. Hun starter i en 50 % stilling som vi håper kan utvides etter hvert.

Kravene til hvordan et idrettslag drives blir stadig større. Det er totalt sett nå mye mer man skal sette seg inn i, bli kontrollert på og ikke minst utføre av administrasjon. Heggedal idrettslag har, som veldig mange idrettslag sett at dette ikke bare kan baseres på dugnadsarbeid.

Vi ser også at Asker kommune ønsker at idrettslagene skal ta et større ansvar for både anskaffelse, oppgradering, vedlikehold og drift av idrettsanleggene. Dette både gjennom dugnad men også gjennom del-finansiering. For å sikre at Heggedal idrettslag fortsatt skal være et lavterskeltilbud er det derfor viktig at vi satser mer på å finne alternative inntektskilder gjennom gode sponsorer/samarbeidspartnere og søknader. Dette vil derfor være det første som Heidi skal kaste seg over. Vi vil ha på plass nye Gjellum så fort som mulig og få til en fortsatt oppsving i idrettsaktiviteter innenfor våre aktive grupper. Kanskje vi på sikt også kan få flere grupper.

Hvem er så vår nye daglige leder?

Heidi kommer opprinnelig fra Ski men flyttet til Heggedal i 2002. Her bor hun med mann og 3 barn. Heidi kjenner Heggedal godt da hun har bakgrunn både fra Vikingjordet barnehage og Heggedal skole.

Hun synes at Heggedal er i en utrolig spennende utvikling og som daglig leder for Heggedal IL ser hun for seg at hun kan bidra til at Heggedal IL og Heggedal blir et levende og inkluderende lokalsamfunn, hvor innbyggerne aktivt kan samskape og være med på å forme sitt eget nærmiljø.

Dette er en av sakene hun brenner sterkt for, og som hun har fått anledning til å jobbe med, både i nå-værende og tidligere stillinger.

Hun synes det er flott at Heggedal IL er så synlig i bygda og at Heggedal IL ønsker å være et naturlig aktivitetssentrum for Heggedals innbyggere.

Hun håper å kunne bidra til at Heggedal IL kan være med på å skape en felles plattform sammen med Innbyggertorget, skoler, barnehagene, Seniorsenter og Nærmiljøsentralen hvor man sammen kan få til et bredt tilbud av aktiviteter for alle aldersgrupper(0 til 100 år).

For 4 år siden startet hun opp Idretts-SFO som i dag er godt implementert i alle Asker kommunes barneskoler. Hun tenker at Idretts-SFO har blitt en suksess pga. det gode samarbeidet med Nærmiljøsentralen, Heggedal IL, Asker VGS og andre frivillige. Dette er erfaringer hun vil ta med seg inn i sin nye stilling som daglig leder.

Hun gleder seg til å begynne i stillingen og går inn i den med stor med store forventninger og entusiasme.

Dugnadsjobbing skal fortsatt være bærebjelken i idrettslaget. Ved å ha fått på plass en daglig leder håper vi at dugnadsjobbing kan bli enklere. Dugnaden skal kunne fokusere på idrettsaktivitet og mindre på administrasjon. Vi må imidlertid gi Heidi litt tid til oppvarming og da må vi alle gjøre det vi kan for at Heidi skal lykkes.

Vi gleder oss til en spennende tid for Heidi og resten av oss i idrettslaget.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.