HIL Årsmøte 3. mars

Postet av Gui Sportsklubb den 16. Feb 2016

ÅRSMØTE – Nye vedtekter og nye målsettinger


Torsdag 3. mars kl 19:30 starter årsmøte for Heggedal idrettslag på Gjellum
.
I tillegg til de vanlige postene skal det besluttes nye vedtekter og nye målsettinger for klubben.

Sittende styre ønsker at hovedmålsettingen til Heggedal idrettslag frem til 2020 fortsatt skal være å skape et godt idrettsmiljø der alle opplever å lykkes. Klubben skal være en lokal klubb som gir et godt tilbud til alle. Det skal være gøy å drive idrett i Heggedal IL hvor vi alle representerer klubben på en positiv måte.


I 2020 håper vi å kunne konstatere følgende status:

  • Gjellum idrettsanlegg er videreutviklet som et populært samlingspunkt for den organiserte idretten og Blåfjellhytta oppleves som idrettslagets inngangsport til marka med flotte muligheter for alle typer samlinger for grupper og lag.
  • Idrettslaget har god og forutsigbar økonomi gjennom løpende kontroll og sikker inntekt fra utstrakt utleie av Gjellum grendehus og Blåfjellhytta samt hovedsponsor på plass. I tillegg er idrettslaget i kontinuerlig vekst og har passert 1500 medlemmer.
  • Idrettslaget har en åpen og helhetlig informasjonskanal på web, som gir nødvendig informasjon om idrettslaget og våre aktiviteter.
  • Idrettslaget er kjent for både å tenke nytt og ta vare på tradisjoner gjennom ulike arrangementer. Eksempelvis Heggedalscupen og Idrettens dag.
  • Idrettslaget har organisert dugnadsarbeidet i klubben slik at det er enkelt å kunne bidra samt sikret at det blir nødvendig kontinuitet i styrer og verv. I tillegg til støtter idrettslagets lokale initiativer som bidrar til økt mulighet for aktivitet i nærområdet.
  • Idrettslaget har og gode utdanningstilbud for alle trenere, lagledere og aktive.
  • Idrettslaget har gjennom holdningsskapende arbeid lyktes med å skape et omdømme som en klubb som er inkluderende og har aktive idrettsutøvere som er opptatt av fair-play og oppfattes som forbilder for yngre medlemmer.

Dette håper vi at årsmøte skal stille seg bak. Har du andre saker som du vil at årsmøte skal behandle så må det meldes til post@heggedalil.no senest innen 18. februar (14 dager før årsmøtet).


Dokumenter til årsmøtet (klikk for å åpne dokumentet):


Møt opp og bidra til at idrettslaget kan utvikle seg videre i riktig retning.