Heggedal + Vollen = Gui Sportsklubb

Postet av Gui Sportsklubb den 12. Jan 2020

På årsmøte, 24. September 2019, ble lov for klubben, med navn og farge, organisasjonsplan og nytt styre vedtatt for den nye sammenslåtte klubben. Beslutningen tar med seg historiske røtter og 105 år med idrett og glede som har formet begge klubbene. Den nye klubbens målsetting er å kunne tilby alle barn og unge i Heggedal og Vollen et godt treningstilbud som sikrer utvikling, mestring og idrettsglede for flest mulig, lengst mulig.


Nyvalgt styreleder, Torgeir Kroken, forteller at styrene i de to opprinnelige klubbene har vært opptatt av å gjøre en grundig jobb for å finne et navn som er forankret godt i hele klubben, gjennom en grundig prosess der alle blir hørt. Videre har det vært svært viktig å respektere historien til begge klubbene.


Avstemningene blant barn og unge viser at blå er den fargen som fikk flest stemmer og dermed ble fargen innstilt som ny klubbfarge. Når endelig vurdering skulle gjøres angående klubbens navn, falt valget i innstillingen på Gui Sportsklubb.

Styreleder Torgeir Kroken mener videre at Gui Sportsklubb er et navn vi kan vare stolte over. Navnet har tradisjon og historie, og binder Heggedal og Vollen sammen. Det er mye som tas med fra de to klubbene inn i den nye. Den historiske og den kulturelle profilen som er sterkt profilert i begge klubber skal ivaretas, men navnet og fargen endres. Gui Sportsklubb er et navn som våre barn og unge kommer til å ta eierskap til og vi ser frem til å fortsette å sette preg på bygdene og skape gode møteplasser og aktiviteter for våre barn og ungdom.

Det økonomiske rammeverket påvirkes ikke og tidligere investeringer ivaretas, det kommer til å skje en bærekraftig utfasing av nytt utstyr.

Bilde (Eva Groven) er fra artikkel i Budstikka: Link


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.