Saksdokumenter til årsmøtet onsdag 7. mars kl 19 på Gjellum Grendehus

Postet av Gui Sportsklubb den 28. Feb 2018

Her finner du saksdokumentene til årsmøtet: http://www.heggedalil.no/stora...

 1. Sakslista vil være som følger:
 2. Godkjenning av fremmøtte representanter ift stemmerett
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Valg av møtedirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 5. Hovedstyrets årsberetning, herunder gruppenes årsberetninger.
 6. Behandle idrettslagets regnskap for 2017 i revidert stand
 7. Behandle forslag og saker
  1. Opprettelse av sykkelgruppe
  2. Drift av Gjellum – orientering fra kommunen om ny driftsmodell for grendehus, utomhusarealer og kunstgressflater. Vedta føringer til nytt styre.
  3. Nye Gjellum, gjennomføringsplan inkludert finansieringsplan. Vedta føringer til nytt styre. 
 8. Fastsettelse av medlemskontingent 2019
 9. Vedtak av idrettslagets budsjett 2018
 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 11. Valg av styre, revisor og valgkomité
  1. Valg av leder
  2. Valg av 2 styremedlem og 2 revisorer samt 3 til valgkomiteen

Vel møtt, hilsen styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.